خدايا از تو متشکرم که دوباره به من توفيق دادی که به او که دوستش دارم -اگرچه اندک - کمک کنم و تو را سپاس که بار ديگر سازندگی و پاکی اين عشق را به ما ثابت کردی.

خدايا شايستگی اين عشق را به ما عطا کن و آن را همچنان برای هر دوی ما حفظ کن و به هر دوی ما کمک کن که با دل خود و با يکديگر صادق باشيم و از ابراز عشق و دوستي پاک و بی شائبه ميان ما که موهبتی از سوی توست دريغ نکنيم که اگر چنين کنيم کفران نعمت توست و از کفمان بيرون خواهد شد.

يارب اين نوگل خندان که سپردی به منش

ميسپارم به تو از چشم حسود چمنش

 

/ 0 نظر / 6 بازدید