رسم زندگی این است
یک روز کسی را دوست داری
و روز بعد تنهایی
به همین سادگی !
او رفته است
و همه چیز تمام شده است .
مثل یک میهمانی
که به آخر می رسد
و تو به حال خود رها می شوی
چرا غمگینی؟
این رسم زندگی است
تو نمی توانی آن را تغییر دهی ،
 پس تنها آوازی بخوان !
این تنها کاری است که از دست تو برمی آید.

آواز بخوان.

رابی نویل – شاعر معاصر انگلیسی.


/ 0 نظر / 7 بازدید