اولش گفتم مدارا می کنم، اما...!<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

دلم برایت تنگ است،

                                می دانی؟! می فهمی؟!

نه، نه!

 

مثل موجی می آیی و ویرانم می کنی....... خراب!

مدام در گوشم زمزمه می کنی:

                                         هستم، هستم، هستم

و چشم باز می کنم و نمی بینمت.

                                        نیستی، نیستی، نیستی!

 

و باز می خوابم شاید به خواب ببینمت، اما...!

 

این چشمان منتظرم را کی پاسخ می دهی؟

وقتی لابلای تمامی خطوط این روزگار تو را جستجو می کنند؛

 روی تک تک صورتکها، انتهای سرد تمام نگاهها

 و اشکهایی که اشتیاقت را با خود به سوی خاک می برند و دستان تنهایم که ناباورانه فریادت می زنند .....که گم شده ای!

                                          و گم شده ای

و هنوز رد چشمانم روی حروف اسم تو جا مانده است.

 

غنچه من !دلم برایت تنگ است.

/ 0 نظر / 5 بازدید