هميشه حسرت داشتن دست نيافتنی ترين سيب، بر فراز بالاترين شاخه هستي، آنرا به دلفريب ترين سيب هابدل می کند،حتی اگر افسون زمان مجال چيدنش را  ندهد!باورداری که اگر آن سيب نيز بر نزديک ترين شاخه آويخته بود،هيچ گاه تا اين حد مطلوب و دلفريب نمی نمود؟!!!....

/ 0 نظر / 5 بازدید