# وبلاگ
  درشب تاريک گر که نتوانی شوی خورشيد، لا اقل مهتاب باش گر که نتوانی شوی مهتاب لا اقل آن کرمک شب تاب باش!
/ 0 نظر / 8 بازدید