گفت می‌انديشم و پاسخ می‌گويم اما

خيلی سخت است وقتی منتظر جوابی باشی که از قبل پاسخش را ميدانی:

(( نه ))

 

این روزا عشق آدمها مثل عروسک بازیه

آخر قصه ها همش حرف خداحافظیه

دیگه کسی تو کوچه ها شعرو غزل نمی خونه

نگاه هیچکی تا ابد به قاب در نمی مونه

این روزا رسم آدما رفتن و بر نگشتنه

ساده ترین کار همه از همدیگه گذشتنه

این روزا کار عاشقا گریه و چشم به راهیه

جرم و گناه همشون گناه بی گناهیه

این روزا عشق و عاطفه فقط مال تو قصه هاست

تو این هجوم بی کسی پروانه بودن اشتباست

/ 0 نظر / 6 بازدید