امشب دوباره عطر تو را بو کردم

خاطراتت در دلم زنده شد

و به يادت اشک ريختم

چقدر جايت کنارم خالی بود

و من

در حسرت نگاه معصومانه‌ات ماندم

امشب دوباره عطر تو را بو کردم

يادم آمد که با من بودی

دوباره با غم خو کردم

کاش می‌آمدی

و من

از شوق به آسمان می‌رفتم

باران می‌شدم

قطره‌ای ميشدم بر شاخسار خشک درخت

عطر تو در فضا می‌پيچيد

و من

هميشه عطر تو را بو می‌کردم

کاش می‌آمدی ....

 

/ 0 نظر / 7 بازدید