ای بارانی ترين بهارمن  !

ای لطيف ترين خاطره !

اگر چه فکر ميکنم ، دل من پائيز تر ازهمه پائيز های فصل خداست! اما، ياد تو، بوی کوچه باغهای بهار را،  عاشقانه در تمام خيابانهای دلم جاری ميسازد،

و عطر شکوفه های سيب،

تنها بوی خوشی است ، که در تمام فصلهای حضور تو ، در هوای دلم می توان استشمام کرد!

/ 0 نظر / 5 بازدید