بوسه راه خانه تو تا من است
بوسه رقص روح در جشن تن است

بوسه نقب عطر در شبهاى ماست
بوسه شهد عشق بر لبهاى ماست

بوسه سهم آدم از عصيانگريست
بوسه تنها ارث حوا از پريست

بوسه عاشق را تسلى مى‏دهد
بوسه عارف را تجلى مى‏دهد

وقت بوسيدن بدن رم مى‏كند
جسم ما جان را مجسم مى‏كند

چون تو قرآن را تلاوت مى‏كنى
بوسه حق را حلاوت مى‏كنى

هوش دار اى عطر قرآن در شبت
بر لب‏الله مى‏مالى لبت

بوسه تشييع تمام واژه‏هاست
بوسه بعد از اختتام واژه‏هاست

هر چقدر از بوسه واگويم كم است
بوسه فرق جانور با آدم است

بوسه گاهى گريه باران مى‏شود
مثل اندوه بهاران مى‏شود

/ 0 نظر / 5 بازدید