مثل سيب سرخ قصه‌ها

عشق را 

  از ميان

  دونيمه می‌کنيم

نيمه‌ای از آن برای تو

نيمه ديگر برای من

بعد....

نيمه ها هم از ميان

  دو پاره می‌شوند

پاره‌ای از آن برای روح

    پاره ديگر برای تن....

 

 

 

/ 0 نظر / 7 بازدید