صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت:

ناز کم کن که درين باغ بسی چون تو شکفت

گل بخنديد که از راست نرنجيم ولی

هيچ عاشق سخن سخت به معشوق نگفت

گر طمع داری از آن جام مرصع می لعل

ای بسا در که به نوک مژه ات بايد سفت

تا ابد بوی محبت به مشامش نرسد

هرکه خاک در ميخانه برخساره نرفت

در گلستان ارم دوش چو از لطف هوا

زلف سنبل به نسيم سحری می آشفت

گفتم ای مسند جم جام جهان بينت کو

گفت افسوس که آن دولت بيدار نخفت

سخن عشق نه آنست که آيد به زبان

ساقيا می بده و کوتاه کن اين گفت و شنفت

 

راستی!عاشق هاهم بلدن حرف سخت به معشوقشون بزنن؟؟؟

....امشب ماه بالای سر تنهايی منه...چقدر دلم تنگه............

http://www.bouseh.com/sattar.htm

/ 0 نظر / 6 بازدید