چه کسی خواهد ديد

 مردنم را بی تو؟

گاه می انديشم

خبر مرگ مرا با تو چه کس ميگويد؟

آن زمان که

 خبر مرگ مرا ميشنوی

روی خندان تو را

کاشکی ميديدم!

شانه بالا زدنت را بی قيد

و تکان دادن دستت که:

مهم نيست زياد

و تکان دادن سر.

چه کسی باور کرد

خرمن جان مرا

آتش عشق تو خاکستر کرد

ميتوانی تو به من

زندگانی بخشی

يا بگيری از من

آنچه را می‌بخشی

  

/ 0 نظر / 6 بازدید