ای روح انگيزترين! ای دلاويزترين!

امشب غرقِ در افسون عشقت، نفسی به عمق زلال بودنمان و از ته دل ميکشم ...

دوستت دارم محبوب من...دوستت دارم معشوق من...دوستت دارم ای عشق هميشه نازنينم....تپش های قلب عاشقت امشب، لای لای شبانه روح من است و عطر نفس هايت روح انگيزترين هوای بودن من....امشب سر بر سينه تو می نهم و در آغوشت تا ابديت عشق پرواز می کنم...امشب بازوانت امن ترين مامن من است و قلبت استوارترين تکيه گاه اين پرنده کوچک...در عمق نگاهت تا من شدن... تا ما شدن... تا يک شدن غوطه می خورم و مست می شوم....بی خويش ِ بی خويشم امشب....سپيده دمان با عطرحضورت چشم ميگشايم......ای کاش اين رويای بی امان حقيقت زلال بودنمان بود.....شکٌرينم!هيچ ميداني!...جای تو سخت خاليست...

/ 0 نظر / 8 بازدید