تار و پود هستيم بر باد رفت

                                   اما نرفت

                                           عاشقيها از دلم

                                                             ديوانگيها از سرم

/ 0 نظر / 6 بازدید