امشب از عشق تو سرشارم به جان آفتاب    

می سرایم با غم جان ،  از زبان آفتاب<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 سـالهـا مهمـان دل را   میـزبـانی کـرده ام  

 

  تا شوم یک صبح روشن میهمان آفتاب

 

      چون گیاهان از پی نوشیدن یک جرعه نور     

 

   پـایکـو بـی  می کنـم   در  آستان آفتاب

 

   دیـدگـانـم  دم بـه دم بـا نـور بـازی می کنند

 

     هـم گـل مهتـابـم  و  هـم بـاغبـان آفتاب

 

کی توان تفسیر کـردن بـا بیـان گنگ شعـر

 

    خواب یک پروانه را   در پرنیان آفتاب

 

 سقف هستی را به قدر عشق بالا برده اند

 

     آسمــان مـن کجـا   و   آ سمـان آفتاب

 

/ 0 نظر / 7 بازدید