خداجونم نميدونی که چقدر دلم گرفته!حتی قلم، حتی کلامم يارای گفتن و نوشتن ندارن...بی رمق تر از هميشه به اميد اينکه فردا و فرداها چی ميشه!خدايا!ای قادر مطلق!ای مهربان تر از من با من!بی تابم..بی قرارم...بی خويشم!خدايا !ای کسی که هيچگاه گوشت از شنيدن گلايه ها و درد دلهای بندگانت به درد نمياد..ای بزرگ بخشنده!درياب حال اين کوچکترين بنده ات رو که محتاج نيم نگاهی از سوی توست!خدايا رهايم نکن!الهي، به غم آشنايم نکن!... 

***

بی دلی در همه احوال خدا با او بود

او نميديدش و از دور خدايا ميکرد!

/ 0 نظر / 8 بازدید