بگو بايد چيکار کنم تا منو قابل بدونی؟

دوباره غمگينه صدات .داری منو ميترسونی

نگو تو راه زندگی رفيق نيمه راهتم

هميشه پا به پات ميام ٬عاشق روی ماهتم

من و تو هم قسم شديم ٬پيوندمونو نشکنيم

فکر جدايی نباشيم ٬اين آشيونو نشکنيم

به احترام عاشقی قلبای ما يکی شدن

جوونه زد نگاه تو ٬تو باغچه نگاه من

شکوفه های صورتی هديه مهربونيات

دارو ندارم يه دله اونم فدای خنده هات

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید