سراب رد پای تو کجای جاده پیدا شـد؟

کجا دستاتُ گـم کردم که پایان ِ من اینجــا شد ؟؟!

کجای ِ قصـه خوابیدی که مــن تو گریــه بیدارم؟؟

که هر شـب هُرم ِ دستاتو به آغوشم بدهکارم

تو با دلتنگـیای ِ من ، تو با این جاده همـدستی

تظاهر کن ازم دوری، تظــاهر میکنــم هستــی ...

تو آهنــگ ِ سکوت ِ تــو به دنبالِ یه تسکینـم

صــدایی تو جهانــم نیســت فقــط تصــویر می‌بینم

یه حسی از تو در من هست که میدونـم تورو دارم

واسـه برگشتنـت هرشــب دَرارُ باز میذارم ...

/ 2 نظر / 90 بازدید