ناکرده گنه در اين جهان کيست بگو

آن کس که گنه نکرده و زيست بگو

من بد کنم و تو بد مکافات کنی

پس فرق ميان من و تو چيست بگو

/ 0 نظر / 2 بازدید