در ازل بست دلم با سر زلفت پیوند

تا ابد سر نکشد و زسر پیمان نرود

هر چه جز بار غمت بر دل مسکین من است

برود از دل من ، و زدل من آن نرود

---------------------------------------------------------------------------

تو مث اونا نباش اونا مارو دوس ندارن

تو اطاقشون گل مصنوعي بيشتر مي ذارن

تو مث اونا نباش چون زير بارون نمي رن

مث ليلي نمي شن تو خواب مجنون نمي رن

تو مث اونا نباش اونا واسم بس نبودن

اونا مثل نقش معبدا مقدس نبودن

تو مث اونا نباش اونا وفادار نبودن

 محض خاطر كسي هيچ شبي بيدار نبودن

تو مث اونا نباش اونا فقط يه خاطرن

از اونا كه موندن اما خيلي دوس دارم برن

تو مث اونا نباش اونا شقايق نمي شن

اونا نقش عاشقی دارن و عاشق نمي شن

تو مث اونا نباش اونا به هم راس نمي گن

به دل ديوونه هر چي كه دلش خواس نمي گن

تو مث اونا نباش اونا شكستن بلدن

 به حساب خودخواهيم نذار ولي اونا بدن

تو مث اونا نباش مثل همين حالات بمون

 خيلي آروم و زلال و باوفا و مهربون

بذار روياهام تو رو هميشه تزئين بكنن

 از روي نت خوبيارو با تو تمرين بكنن

تو مث اونا نباش اونا فقط لحظه بودن

 مث اون چراغي كه يه وقتايي سبزه بودن

تو مث اونا نباش اونا يه وقت گم مي شدن

توي ذهن من يه وقتايي توهم مي شدن

تو مث اونا نباش اونا فقط رد مي شدن

 واسه دوس داشتن آدما مردد مي شدن

تو مث اونا نباش اونا که شفاف نبودن

مث آب كه عكس ماه ميفته توش صاف نبودن

تو مث اونا نباش اونا يه جور رنج بودن

مث مهره هاي مات توي شطرنج بودن

تو مث اونا نباش تا اين چشا باز نشه خيس

 بگو مثل اونا نيستي هم بگو هم بنويس

/ 0 نظر / 5 بازدید