گل سرخ عاشقی

 
نویسنده : ... - ساعت ۱٢:٤۳ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢۳ مهر ،۱۳۸٢
 

يا لطيفانتظار، هم تلخه هم شيرين...
هم کشندس و هم اميدوار کننده...
وقتی که ميدونی قلبت تو سينه يکی ميتپه که دلت برای ديدنش پر می کشه، حاضری هرچند سخت و طاقت فرسا، اما با اميد به يک ديدار ديگه، دل قوی داری که اين نيز می گذره و اين انتظار هم به پايان ميرسه.اونوقته که برای ديدن چشمای قشنگ دلدارت حاضر می شی که سالها دوری رو به نزديکی دل چاره کنی؛ چون مطمئناً اينقدر اون لحظه ديدار شيرين و دلچسب هست که همه خستگيهای دل چشم انتظار رو التيام ببخشه...

گرچه شب غمگين است،دل قوی دار سحر نزديک است...