گل سرخ عاشقی

تنهاتو مي فهمي
نویسنده : ... - ساعت ۱٠:۱٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٧ مهر ،۱۳۸٢
 
غزلهاي سپيدم را ، فقط تنها تو ميفهمي
هنوز هم شعرهايم را ، تك و تنها تو ميفهمي
شب بي توشب مرگ است،شب باتوشب ميلاد
چه ميجويم ؟ چه ميخواهم ؟ ازاين شبها ،توميفهمي
چه تقدير غم انگيزي ، لب دريا ولي تشنه
دليل تشنه بودن را ، لب دريا تو ميفهمي
فقط در آسمانها، ما به هم نزديك نزديكيم
ولي روي زمين ، دوري ميان ما، تو ميفهمي
ومن هم مثل تو بالم درون يك قفس مصلوب
كه طعم آخرين شام مسيحا را تو ميفهمي
و بانو ! اين غزل امشب وصيتنامه من بود
عزيزم! اين حقيقت را ، همين فردا تو ميفهمي