گل سرخ عاشقی

 
نویسنده : ... - ساعت ٦:٠۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٠ مهر ،۱۳۸٢
 

،زندگی شکوهمندی در انتظار است تا که آن را زيست کني
امروز عزيزش بدار؛ کوتاهتر از آن است اين عمر
! که به فردا حواله شود

بگذار اندکی از اين دلشوره ها را بازشويد.غبار اين محنتها را بگيرد.ياورت شود تا در شگفت آيی،لب به خنده گشايی و عاشق شوی.بگذار نشانت دهد که چگونه با خورشيد بر آيی و ستاره ها را نشان کنی.و با تو باز نمايد شکفته شدن را، به کمال رسيدن را، تا به کمال آن شوی که هستی