گل سرخ عاشقی

از غم بياموز...
نویسنده : ... - ساعت ٩:٤٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳۱ شهریور ،۱۳۸٢
 

غم آمده ٫ غم آمده انگشت بر در می زند
هر ضربه انگشت او بر سينه خنجر می زند

ای دل بکش یا کشته شو٫ غم را در اینجا ره مده
گر غم در اینجا پا نهد آتش به جان درمی زند

از غم نیاموزی چرا ای دلربا رسم وفا ؟
غم با همه بیگانگی ٫ هر شب به ما سر می زند