گل سرخ عاشقی

شبی می نوشمت ...
نویسنده : ... - ساعت ٩:٢۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳۱ شهریور ،۱۳۸٢
 

 

بدين افسونگری ٫ وحشی نگاهی
مزن بر چهره رنگ بی گناهی

شرابی تو ٫ شراب زندگی بخش
شبی مي نوشمت خواهی نخواهی

( فريدون مشيری)