گل سرخ عاشقی

 
نویسنده : ... - ساعت ۱۱:٢٤ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٤ اسفند ،۱۳۸۳
 

پندار من پشت درختی دور

زیر نهالی سبز

در جنگلی انبوه

گم می کند خود را

دل خالی از خویش است

در جستجوی لحظه ای پر شور

                         پر احساس

          آن سوی باور ها

دنبال فصلی تازه می گردد

من دوست می خواهم

من آفتابی داغ ، رنگی تند ، شعری شاد می جویم

آئینه ها را باز گردان

در باغ سبز چشمها يت گل بیفشان

دل رابه دنبال گل خوبی بگردان

تنهايی را از جان شقايق بزدا

جان را بخندان

تا  تو هم در سفر تا عشق

تا بی نشان ها

با دل من همسفر باشی