گل سرخ عاشقی

 
نویسنده : ... - ساعت ۱٢:٤٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۸ اسفند ،۱۳۸۳
 

 

دستهايم به التماس تو می آيد

ای بنفشه ی صحرايی

بر لب کدام رود بوسه می زنی

از کدام چشمه می نوشی

که برگهايت زيبايی رنگ را هزارچندان می کند

دلم صحراست

و جويبار جاری چشمم

رويش جوانه های محبت را

در انتظار.

آفتابی شو