گل سرخ عاشقی

 
نویسنده : ... - ساعت ۱۱:۳٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢۱ دی ،۱۳۸۳
 

 

 

عطر زرد گل ياس و نمی خوام

نمرهءبيست کلاس و نميخوام

من فقط واسه چش تو جون ميدم

عاشقای بی حواس و نميخوام

 

من تورو می خوام اونا رو نمی خوام

نفسم توئی هوا رو نمی خوام

 

عشق رو نقطه جوشو نمی خوام

دوره گرد گل فروش و نمی خوام

اونی که چشاش به رنگ عسله

مجنون خونه بدوش و نمی خوام

 

من تورو می خوام اونا رو نمی خوام

نفسم توئی هوا رو نمی خوام

 

من کسی با قد رعنا نمی خوام

چشای درشت و گيرا نمی خوام

دوست دارم قايق سواری و ولی

جز تو از هيچ کسی دريا نمی خوام

 

من تورو می خوام اونا رو نمی خوام

نفسم توئی هوا رو نمی خوام

 

موهای خيلی پريشون نمی خوام

آدم زيادی مجنون نمی خوام

ميدونی!چشم منو گرفتی و

جز تو هيچی از خدامون نمی خوام

 

من تورو می خوام اونا رو نمی خوام

نفسم توئی هوا رو نمی خوام

 

چشم شرقی و سياه و نمی خوام

آدمای مث ماه و نمی خوام

آخه وقتی تو تو فکر من باشی

حق دارم بگم اونا رو نمی خوام

 

من تورو می خوام اونا رو نمی خوام

نفسم توئی هوا رو نمی خوام

 

حرفای نقره ای رنگ و نمی خوام

اون دوتا چشم قشنگ و نمی خوام

حتی اون که بلده شکار کنه

صاحب تير و تفنگ و نمی خوام

 

من تورو می خوام اونا رو نمی خوام

نفسم توئی هوا رو نمی خوام

 

شعرای ساده و تازه نمی خوام

اون که ميگه اهل سازه، نمی خوام

من دلم می خواد تورو داشته باشم

واسه اين کارم اجازه نمی خوام

 

من ،تورو می خوام !اونا رو نمی خوام

نفسم توئی هوا رو نمی خوام

 

سفر دور جهان و نمی خوام

رنگای  رنگين کمان ونمی خوام

لحظه و ساعت و عمر من توئی

تو که نيستی من زمان و نمی خوام

 

من تورو می خوام اونا رو نمی خوام

نفسم توئی هوا رو نمی خوام

 

فالای جورو واجورو نمی خوام

نامه های راه دورو نمی خوام

واسه چی برم ستاره بچينم

ماه من توئی که نورو نمی خوام

آذر و خردادو تير و نمی خوام

آدمای سربزيرو نمی خوام

من خودم ديگه يه جور زندونيم

حق دارم بگم اسيرونمی خوام

 

من تورو می خوام اونا رو نمی خوام

نفسم توئی هوا رو نمی خوام

 

حرف خيلی عاشقونه نمی خوام

دل رسوا و ديوونه نمی خوام

يا تو، يا هيچ کسه ديگه به خدا!

خدا م خودش می دونه نمی خوام

 

من تورو می خوام اونا رو نمی خوام

نفسم توئی هوا رو نمی خوام

 

خردادو ارديبهشت و نمی خوام

بی تو من اين سرنوشت و نمی خوام

يکی پرسيد :اگه آخرش نشه؟

حتی اين خيال زشت و نمی خوام

 

من تورو می خوام اونا رو نمی خوام

نفسم توئی هوا رو نمی خوام

 

بی تو چيزی ازين عالم نمی خوام

تو فرشته اي، من آدم نمی خوام

می دونی!خيلی زيادی واسه من

هميشه عادتمه کم نمی خوام

 

من تورو می خوام اونا رو نمی خوام

نفسم توئی هوا رو نمی خوام

 

منو باش شعرو نوشتم واسه کی

توئی که گفتی شما رو نمی خوام...