گل سرخ عاشقی

 
نویسنده : ... - ساعت ٩:٠۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۳٠ آبان ،۱۳۸۳
 

 


گفتم آهن دلي كنم چندي
ندهم دل به هيچ دلبندي

وآن كه را ديده در دهان تو رفت
هرگزش گوش نشنود پندي

خاصه ما را كه در ازل بودست
با تو آميزشي و پيوندي

به دلت كز دلت به در نكنم
سخت تر زين مخواه سوگندي

يك دم آخر حجاب يكسو نه
تا برآسايد آرزومندي

همچنان پير نيست مادر دهر
كه بياورد چون تو فرزندي

كاشكي خاك بودمي در راه
تا مگر سايه بر من افكندي...