گل سرخ عاشقی

اشكِ من...
نویسنده : ... - ساعت ۱:۱٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٦ آبان ،۱۳۸۳
 

 

اشك من خودتو نگه دار

نيا پايين

منو رسوا می كني...

آخه غم تو ميون جمعی چرا تنها

منو پيدا می كني...