گل سرخ عاشقی

بارانی بايد...
نویسنده : ... - ساعت ۱٠:۳٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٩ شهریور ،۱۳۸٢
 


همه چيز گاه اگر کمی تيره می نمايد...
باز روشن می شود، زود!
تنها فراموش مکن، اين حقيقتي ست:
« بارانی بايد، تا که رنگين کمانی برآيد!»
و ليموهايی ترش، تا که شربتی گوارا فراهم شود
و گاه روزهايی در زحمت،
تا که از ما انسانهايی تواناتر بسازد.
خورشيد دوباره خواهد درخشيد، زود
خواهی ديد!!!