گل سرخ عاشقی

 
نویسنده : ... - ساعت ۳:٠٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۱ مهر ،۱۳۸۳
 مهتاب خانوم بدجوري دلتنگ توام
تو رو خدا امشب ديگه هر جوري هست
دور از چشم ابر سياه از پله ستاره ها
يواشكي پايين بيا آروم و بي سر و صدا
بشين تو مهتابي ما بشين تو مهتابي ما
كنار حوض توي حياط چه سفره اي چيدم برات
نون تنوري و پنير شراب و شاخه نبات
سه تار و تنبور كوك كوك رقص گل و بوسه باد
ساز و پنجه عشق٫ ...دلت چه آوازي مي خواد؟
مهتاب خانوم بدجوري دلتنگ توام
تو رو خدا امشب ديگه هر جوري هست
براي ديدنم بيا

رو فرش ابريشمي نرم و سفيد رازقي
مهتاب خانوم امشب منو ببر به خواب عاشقي
از كوچه حرف و جدل بريم تو پيچ پيچ غزل
بچينيم از شاخه دل ترانه قند و عسل
مهتاب خانوم بدجوري دلتنگ توام
تو رو خدا امشب ديگه هر جوري هست
براي ديدنم بيا

مهتاب خانوم تازه دلم شور مي زنه
اگه بازم ابر سياه گرفته دست و پاي تو
بگو كه دوستش نداري بگو دلت مال منه
بزار بره هر چي مي خواد گريه كنه زار بزنه
مهتاب خانوم بدجوري دلتنگ توام
تو رو خدا امشب ديگه هر جوري هست
براي ديدنم بيا