گل سرخ عاشقی

نميدونم چرا مي خوان تورو از من بگيرن؟
نویسنده : ... - ساعت ۱٢:٠٦ ‎ق.ظ روز شنبه ٤ مهر ،۱۳۸۳
 


دشمن اگه هزار هزار
فشنگاشون قطار قطار

با يگ نگاه ميدزدمت من

حلقه به دورت بزنن
صد تا یا سيصد تا سوار

با يگ نگاه ميدزدمت من

اگه بجای بارون بباره آسمون سنگ
نمیذارم بگیرن تورو از من به هررنگ

آره عاشق میگیره جونشو میون دستش
نمیترسه سر راش هرکی باشه هرچی هستش

آخه عشق و محبت کی گفته که گناهه
تموم حرف عاشق میون یک نگاهه

نمیدونم چرا میخوان تو رو از من بگیرن ؟
اگه مردن خوبه چه بهتره اونا بمیرن!