گل سرخ عاشقی

 
نویسنده : ... - ساعت ٢:٥٦ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ شهریور ،۱۳۸۳
 


تو از خورشيد ها آمده اي، از سپيده دم ها آمده اي
تو از آيينه ها و ابريشم ها آمده اي
***
در خلئي كه نه خدا بود و نه آتش، نگاه و اعتماد تو را به دعائي نوميدوار طلب كرده بودم...
جرياني جدي
در فاصله دو مرگ
در تهي ميان دو تنهائي
***
شادي تو بي رحم است و بزرگوار
نفست در دستهاي خالي من، ترانه و سبزيست

بر مي خيزم!
چراغي در دست، چراغي در دلم
زنگار روحم را صيقل مي زنم
آيينه اي برابر آيينه ات مي گذارم
تا با تو
ابديتي بسازم...