گل سرخ عاشقی

 
نویسنده : ... - ساعت ۱٠:٠۱ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱۸ تیر ،۱۳۸۳
 


ديگران مي گويند من كمي كم دارم!
تو بگو! راست بگو!
تو كه قدر همه عالم خوبي
تو كه از جنس شقايق و بلور و نوري...
تو بگو كه با دل من خيلي وقته جوري
***
...چقدر حرف براي گفتن دارم من.......

خواستم از گندمياي سر زلف تو بگم...
اما تو گفتي« نه!»
خواستم از برق دو چشمون سياه تو بگم
اما باز گفتي«نه!»
***
ديگه طاقت شنيدن صدامو نداري، خوب مي دونم...
ديگه طاقت خريدن نگامو نداري، خوب مي دونم...
نگو «نه!»
***
خوب مي دونم جنس تو ....كيمياست...
خوب مي دونم كه وجودت ....پر بهاست...
حتي اينم خوب مي دونم كه دلت با دل ماست
اما اينو كم مي خونم از دل و برق نگاهت ....راسته راست...