گل سرخ عاشقی

 
نویسنده : ... - ساعت ۱٢:۱٦ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳ خرداد ،۱۳۸۳
 

گفتم چشمم٬ گفت پرآبش می دار

گفتم جگرم٬گفت پر آهش می دار

گفتم که دلم٬گفت چه داری در دل؟

گفتم غم تو٬ گفت نگاهش ميدار