گل سرخ عاشقی

 
نویسنده : ... - ساعت ٢:٢٧ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳٠ اردیبهشت ،۱۳۸۳
 

خسته ام،
خسته، از تكرار هميشه
خسته از تكرار تنهائي
خسته از كشاكش ايام
آري اين نيز جزئي از بودن است!
جزئي از بار امانتي كه آسمان هم ياراي تحملش را نداشت!
شانه هايم سنگين است زير بار اين همه ...
كو آشنائي، كه رساند پيام ما را به دلدارمان؟؟؟
شايد او نيز در گوشه اي، كنجي زير بار امانتي ديگر، مي نالد!!!...
شايد او نيز....