گل سرخ عاشقی

 
نویسنده : ... - ساعت ۱۱:٢٧ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٩ اردیبهشت ،۱۳۸۳
 

هزاران بار گونه هاي مهربانت را در خيال خويش بوسيدم.

هزاران بار دستان هنرمندت را در دست گرفتم.

کاش فقط يک بار در همين لحظه زندگي را با تو تجربه مي کردم.

سخن بگو. خاموشي اختيار مکن.

 هميشه کنارم خواهي ماند. هميشه کنارت خواهم ماند.

يک بار و فقط يک بار آری بگو به آنچه در احساس من رشد کرده است.

به من بگو که چگونه مي توانم به قلبت راه پيدا کنم... همان خواهم کرد.

نمي خواهم حتي لحظه اي در دوست داشتنت تاخير کنم .

در چشمان و لبخند تو چيزي ديدم که دلم خواست بي درنگ آغوشم را براي مهرت بگشايم.

چقدر طلوع خورشيد زيباتر خواهد شد آنگاه که تو بيايي.

و من در آن لحظه با شکوه:


                               عشقم را به ناز نگاهت مي بخشم.

                                    مرا به خود بپذير.