گل سرخ عاشقی

 
نویسنده : ... - ساعت ۱۱:٠٠ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٢ اردیبهشت ،۱۳۸۳
 

 

 

من مسافر شبم  کوله بارم همه غم

دست من ذکر قنوت  دوتا چشمام پرنم

نابلد واسه سفر  گم شدم تو اين کوير

دنبال يه جون پناه  سايه بونی از حصير

٫٫٫٫

تو بزرگی تو عزيز  تو لطيفی مث گل

سبزی چراغ عشق روی هر دره يه پل

توی تاريکی شب  تويی اون روزن نور

تو اميدی تو اميد  اسم تو رمز عبور

٫٫٫٫

شب گرفتارم و کور  تو پناه آه من

تو درخشش اميد تو شب سياه من

اگه ياد تو نبود  تو شب پر از خطر

راه من گم شده بود  توی پيچ اين سفر

دلخوش برق نگات توی آخرين نفس

بی تو اما من اسير  تا ابد تو اين قفس