گل سرخ عاشقی

 
نویسنده : ... - ساعت ۱۱:٢۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٩ فروردین ،۱۳۸۳
 

من به دنبال تو خواهم آمد

تا تن خستة من جان دارد.

تا كه اين لب به گلو نا دارد.

از تو خواهم پرسيد :

معني در به دري هايم را

معني هق هق بي وقفة شبهايم را.

با تو تا ثانيه ها  خواهم رفت

با تو در اوج قدم خواهد زد

با تو از روح غزل خواهم گفت

من در آغوش تو خواهم آموخت

در هواي تو به خواهش رسيدن ها را

در صداي تو به آرامش رسيدن ها را

با تو از حال به اينده سفر خواهم كرد

به صداي خلوت نور خواهم آمد

با تو در همهمه آرام شوم

به حريم  عشق، قدم بگذارم

می سرايم از تو

از هواي نفس عشق  سخن خواهم گفت

تا تن خستة من جان دارد.

تا كه اين  لب در گلو  نا دارد

مي سرايم هق هق بي تو بودن ها را

لحظه لحظه بي نفس ، از تو سرودن ها را

تا تو از هيچ مرا تا ابديت ببري

تا توتنها  تکيه گاه امن اين تن  باشی

تا در آيينه ببينم خود را

تا كه از كوچة تاريك

از اين قفل سكوت

تا از اين درد هميشگي

رهايم بكني

تا به گرماي تو معني يابم