گل سرخ عاشقی

ای از همه خوبتر...
نویسنده : ... - ساعت ٧:٠٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٩ امرداد ،۱۳۸٢
 

 

هر خوبيی که از همه خوبان شنيده ايم
امروز در شمايل خوب تو ديده ايم

مشکل حکايتی است که از ماجرای عشق
حرفی نگفته ايم و سخنها شنيده ايم

ما را به راه عشق تو آرام و خواب نيست
از بی خوديست گر نفسی آرميده ايم

هرکس گرفت کام دل از ميوه نشاط
ما خود ز باغ عشق٫ گلی هم نچيده ايم

جائی رسيده ايم که از خود گذشته ايم
از خود گذشته ايم و به جائی رسيده ايم

هرگز به جانب مه نو راست ننگريم
کز شوق ابرويت چو هلالی خميده ايم