گل سرخ عاشقی

 
نویسنده : ... - ساعت ٩:٢٥ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٥ فروردین ،۱۳۸۳
 صفاي اشك و آهم داده اين عشق...
دل دور از گناهم داده اين عشق...
دو چشمونت يه شب آتيش به جون زد...
خيال كردم پناهم داده اين عشق...
چنون عاشق، چنون ديوونه حالم، كه مي خوام از تو و از دل بنالم...
هنوزم با همين ديوونه حالي، يه رنگم، صادقم، صافم، زلالم...
تو كه عشقو تو ويروني نديدي
شب سر در گريبوني نديدي
نمي دوني چه دردي داره دوري
تو كه رنگ پريشوني نديدي...
عزيز جونم!
عزيز جونم!
غم عشق تو كم نيست! ...
سواي عشق تو، هر غم كه غم نيست
گله كردي چرا مي نالم از دل!
ديگه اين ناله ها دست خودم نيست...
چنون عاشق، چنون ديوونه حالم، كه مي خوام از تو و از دل بنالم...
هنوزم با همين ديوونه حالي، يه رنگم، صادقم، صافم، زلالم...