گل سرخ عاشقی

 
نویسنده : ... - ساعت ٩:۱٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٥ فروردین ،۱۳۸۳
 

اگه عاشقي، اگه دوست داري، چرا اذيت مي كني دردت به جونم؟!...
..........

خودمم نمي دونم!
حرفام تو دلم سنگيني مي كنن! اگه به دادم نرسي يه وقت ديدي...
هروقت كه مي خوام باهات درد و دل كنم، ...نيستي كنارم، بازم همدمم سكوت مي شه و بس!باز با خودم مي گم ، همشونو نگه مي دارم تا تو بيا ي و به داد دلم برسي...اما فرصت ديدار انقدر كوتاهه كه..................
وقتي دوريت بزرگ مي شه، وقتي كه تو هم به فريادم نمي رسي...سر به سجده مي برمو داد و عقدهء دلم رو پيش اون باز مي كنم.....يه وقت فكر نكني گلايتو به اون مي كنم!نه! تو خودتم خوب مي دوني براي تو« گلايه بي گلايه!»...مي دونم تو ام دلت براي دلم تنگ مي شه.خوب مي دونم تو ام دل تو دلت نيست...آره اينم خوب مي دونم...اما چه مي شه كرد دلم خيلي برات تنگ شده.....بي تابه و بي قرار.....


امشب داره بارون مياد، آسمونم دلش مثل دل يار تو نازك و بي قراره ، با كوچكترين تلنگري، مي باره...با خيالت رفتم زير بارون، هر دومون خيس خيس شديم...اي كاش................اي كاش بودي!!!!!!!! اي كاش كنارم بودي!!!!!!!!!!! برات يه عالمه حرف داشتم، برات يه عالمه حرف داشتم............گريه هاي دوريتو زير بارون ريختم، فرياد زدم خدايا....................اي كاااااااااااااااااااااااااااااااش!............ آسمون دلش گرفت... غرشي كرد... عرش آسمون لرزيد... هنوزم بارون مي باره...تو رو ياد من مياره...هنوزم قطره هاش شيشه پنجره رمو مي شورن، اما از دل من محاله كسي بتونه ياد تو رو بشوره! مي دونم دل تو ام غم داره، مي دونم اونم منو كم داره....جات تو سينمه عزيزم، هيشكي نمي تونه جاتو بگيره!...زود بيا، نذار كه تنها بمونم...اگه موندم اگر خواستم كه باشم با اينهمه غم، فقط و فقط براي اين بوده كه مونسم، همنفسم هست...اونكه هروقت دلم ابريه و چشمام باروني، به دادم مي رسه و بهم ميگه: « جون من بسته به جونت!!!»...مي خوام باشم كه باشي! باش تا باشم!!!!دلم تنگه، مي دونم دل تو ام بي تابه...بيا تا بداد دلامون برسيم! اگه فرصتي هست، اگه مجالي هست، بيا تا با هم باشيم!...نمي دونم چند بهار ديگه هستم تا با عشق تو بشكفم!اما حتي اگه امسال آخرين بهار عمر من باشه، بازم از خدا مي خوام كه به دلخواه بميرم! مي دوني يعني چي؟ يعني تو رو ببينمو، اونوقت...خاطرت خيلي عزيزه، درد و غصه هات به جونم!...هرچيو كه ندونم اينو خيلي خوب مي دونم!!!يا علي!