گل سرخ عاشقی

 
نویسنده : ... - ساعت ۸:٤٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٥ فروردین ،۱۳۸۳
 

تکيه به شونه هام نکن ٬من از خودت خسته ترم

ما که به هم نميرسيم٬بسه٬ديگه بزار برم

کی گفته بود به جرم عشق يه عمری پرپرت کنم

حيف تو نيست کنج قفس چادر غم سرت کنم

من نه قلندر شبم٬ نه قهرمان قصه ها

نه برده ی حلقه به گوش ٬نه ناجی فرشته ها

من عاشقم همين وبس٬غصه نداره بيکسيم

قشنگی قسمت ماست٬اينکه به هم نميرسيم

تو اين دو روز زندگی شبيه من فراوونه

يه لحظه چشماتو ببند٬گذشتن از من آسونه