گل سرخ عاشقی

 
نویسنده : ... - ساعت ۱٢:٥٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۸ فروردین ،۱۳۸۳
 

 

يكي دلداده با دلدار طناز

به دشت اندر همي شد، دوش با دوش

به راه اندر يكي شطي خروشان

پديد آمد همه موج و همه جوش

پلنگ از تاب رعدش گشته بيمار

نهنگ از بيم موجش رفته از هوش

گلي زيبا پديد آمد در آن آب

فشرده ديو امواجش در آغوش

بگفت آن شوخ : كاش اين گل مرا بود

كه زينت دادمي از وي بر و دوش

به آب افكند عاشق خويشتن را

همان ناگشته يار از گفته خاموش

چو آن گل را پس از رنج فراوان

بدست آورد ، از او شد طاقت و هوش

سوي يارش فكند و گفت و جان داد

** بگير اين گل مكن ما را فراموش **