گل سرخ عاشقی

به کدامين دعا ....
نویسنده : ... - ساعت ٢:٤٩ ‎ب.ظ روز جمعه ۱٧ امرداد ،۱۳۸٢
 

 

يا تو را من وفا بياموزم

يا ز تو من جفا بياموزم

يا وفا يا جفا ٬از اين دو يکی

يا بياموز يا بياموزم

با تو چندان وفا کنم صنما

کاين جهان را وفا بياموزم

به کدامين دعات خواهم يافت

تا روم آن دعا بياموزم