گل سرخ عاشقی

 
نویسنده : ... - ساعت ٩:۱٩ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢ فروردین ،۱۳۸۳
 

يك شب   ز ماوراي  سياهي ها

چون  اختري  بسوي  تو مي آيم

بر بال  بادهاي  جهان پيما

شادان  به  جستجوي تو مي آيم

سرتا بپا حرارت و سرمستي

چون  روزهاي دلكش  تابستان

پر ميكنم  براي تو دامان را

از  لاله هاي  وحشي  كوهستان

يك شب  ز حلقه كه به در كوبم

در    كنج سينه قلب تو مي لرزد

چون در گشوده شد تن من بي تاب

در بازوان  گرم تو  مي لغزد

ديگر  در آن  دقايق   مستي بخش

در  چشم  من  گريز   نخواهي  ديد

چون  كودكان  نگاه  خموشم  را

با  شرم   در ستيز  نخواهي  ديد

يكشب  چو نام   من به  زبان  آري

مي خوانمت به  عالم  رويايي

 بر موجهاي  ياد تو  مي رقصم

چون  دختران  وحشي دريايي

يكشب  لبان تشنه  من با شوق 

در آتش  لبان  تو ميسوزد

چشمان من اميد  نگاهش را

بر گردش  نگاه  تو ميدوزد

از  زهره  آن  الهه  افسونگر

رسم  و طريق عشق مي آموزم

يكشب  چو نوري  از دل تاريكي

در كلبه ات   شراره  ميافروزم

آه اي دو چشم  خيره به ره مانده

آري  منم  كه سوي  تو مي آيم

بر بال  بادهاي  جهان پيما

شادان  به جستجوي  تو مي آيم