گل سرخ عاشقی

 
نویسنده : ... - ساعت ۱٠:۱٩ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۳ اسفند ،۱۳۸٢
 

 

می تراود خورشيد

شاد تر از همه رويا ها

در دو چشم تر تو

از عبور نگه آ بی آن چشما نت

گر که لبهای تو هم

همره چشم تو،لبخند زنند!

خنده در چشما نت

نور در لب هايت

اين چه سحری است

کدا مين جادوست؟!

عمق لبخند تو گويی در ياست

و لبت، کشتی نوح

و زمان زندانی در حصار نگهت!

و عسل ما ت ،

ز شيرينی تصوير لبت

و دل دلشده بيدل من

تشنه يک لبخند

که تراود ز لبت ای دلبند...