گل سرخ عاشقی

 
نویسنده : ... - ساعت ۱٢:٤۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٧ اسفند ،۱۳۸٢
 

 

ای قامت بلند

ای از درخت افرا گردنفرازتر

از سروسر بلند بسی پاکبازتر

ای آفتاب تابان

از نور آفتاب بسی دلنوازتر

ای پاکتر از برفهای قله الوند

تو مهربانتر از

لطف نسيم ساکت شيرازی

در سينه خيز دماوند

و دست تو،

دست ظريف تو، گلهای باغ را

زيور گرفته است

و شعرهای من،

ای برکه زلال

تصوير پر شکوه تو را

در بر گرفته است

من کاشف اصالت زيبائی تو ام

مفتون روح پاک و فريبائی تو ام

 

تو،

با نوشخند مهر

با واژه محبت

فرسوده جان محتضرم رااز بند درد

آزاد می کنی

و با نوازشت

اين خشکزار خاطره ام را

آباد می کنی

با سدی از سکوت،

در من رساترين تلاطم ساکن را

بنياد می کنی

با اين سکوت سخت هراس انگيز

بيداد می کنی...