گل سرخ عاشقی

 
نویسنده : ... - ساعت ۱٠:٤۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۳٠ بهمن ،۱۳۸٢
 

ترا ديدن ، صدايت را شنيدن
ترا ديگر مگر در خواب ديدن

ترا در اشك بي تاب شبانه
چو مه در انعكاس آب ديدن

ترا آخر مگر در آه و در ياد
ترا زين پس به آه از دل كشيدن

ترا در لذت شيرين يك خواب
به بيداري خيالت پروريدن

ترا در خواب غرق بوسه كردن
سحر آهي ز حسرت بركشيدن

ترا چون قطره ي شبنم به گلبرگ
شراب از ساغر رويت چشيدن

ترا چون غنچه ، پيراهن دريدن
همه عطر تنت در جان كشيدن

ترا در شوق آغاز بهاران
مثال قطره ي باران چشيدن

ترا هر لحظه هر جا ياد كردن
به يادت لحظه ها را شاد كردن

و بي پروا چو پروانه ز آتش
جسورانه به آتش ها پريدن

چرا پرواي اشك عاشقت نيست ؟
خدا را . . . ديده ات دريا بديدن

چرا بي تابي دل باورت نيست؟
دلت در سينه ات بي تاب ديدن